Kouta Sasai - Self Portrait

Self portrait

 

Kouta Sasai

Artist profile

 

Oil on thick arches paper

31 x 39 cm

2015

 

Enquire about this artwork

Kouta Sasai - Portrait of a Woman

A portrait of a woman

 

Kouta Sasai

Artist profile

 

Oil on canvas

72 x 60 cm

2014

 

Enquire about this artwork

Kouta Sasai - Woman Adjusting Her Hair

Woman Adjusting Her Hair

 

Kouta Sasai

Artist profile

 

Oil pastel on Montval Canson paper

40 x 58cm

2015

 

Enquire about this artwork

Kouta Sasai - Still Life With Hydrangea

Still Life With Hydrangea

 

Kouta Sasai

Artist profile

 

Oil pastel on art card board

21 x 30cm

2015

 

Enquire about this artwork

Kouta Sasai - Woman in Interior

Woman in interior

 

Kouta Sasai

Artist profile

 

Soft pastel on Fabriano paper

30.5 x 40 cm

2014

 

Enquire about this artwork

Kouta Sasai - Seated Nude

Seated Nude

 

Kouta Sasai

Artist profile

 

Oil painting on thick arches paper

59 x 44 cm

2013

 

Enquire about this artwork

Kouta Sasai - Self Portrait

Self portrait

 

Kouta Sasai

Artist profile

 

Oil on thick Arches paper

40.5 x 31cm

2014

 

Enquire about this artwork

Kouta Sasai - Woman in Front of a Fusuma Door

Woman In Front of a Fusuma Door

 

Kouta Sasai

Artist profile

 

Oil on thick Arches paper

31 x 41cm

2015

 

Enquire about this artwork

Kouta Sasai - Bust of a Woman

Bust of a Woman

 

Kouta Sasai

Artist profile

 

Oil on thick Arches paper

31 x 41cm

2015

 

Enquire about this artwork

Kouta Sasai - Woman Profile

Woman in profile

 

Kouta Sasai

Artist profile

 

50 x 49 cm

Oil on thick arches paper

2013

 

Sold

Kouta Sasai - Woman By The Window

Woman by the window on a May afternoon

 

Kouta Sasai

Artist profile

 

Soft pastel on Fabriano paper

39 x 28cm

2014

 

Enquire about this artwork

Kouta Sasai - Self Portrait

Self portrait

 

Kouta Sasai

Artist profile

 

Oil on Fabriano paper

42×32cm

2014

 

Enquire about this artwork

Kouta Sasai - Self Portrait

Self Portrait

 

Kouta Sasai

Artist profile

 

Oil pastel on Fabriano paper

29 x 22cm

2014

 

Enquire about this artwork

Kouta Sasai - Woman in Red

Woman in red

 

Kouta Sasai

Artist profile

 

Oil pastel on thick Canson paper

42 x 32 cm

2015

 

Enquire about this artwork

Kouta Sasai - Woman in Yellow

Woman in Yellow

 

Kouta Sasai

Artist profile

 

Oil pastel on Monvan Canson paper

27 x 51 cm

2015

 

Enquire about this artwork

Kouta Sasai - Woman in Red Gloves

Woman standing with red gloves

 

Kouta Sasai

Artist profile

 

Oil pastel on thick Canson paper

70 x 43cm

2015

 

Enquire about this artwork

Kouta Sasai - Woman With Her Kerchief

Woman holding her kerchief

 

Kouta Sasai

Artist profile

 

Charcoal on Arches paper

48 x 40cm

2013

 

Enquire about this artwork

Kouta Sasai - Woman Lying Down

Woman lying down

 

Kouta Sasai

Artist profile

 

Charcoal on Arches paper

34.5 x 38.5 cm

2012

 

Enquire about this artwork

Kouta Sasai - Woman Looking Into Distance

Woman looking into the far distance

 

Kouta Sasai

Artist profile

 

Charcoal on arches paper

65 x 55cm

2012

 

Enquire about this artwork

Kouta Sasai - Self Portrair

Self portrait

 

Kouta Sasai

Artist profile

 

Charcoal on Arches paper

40 x 42 cm

2014

 

Enquire about this artwork

Kouta Sasai - Interior with a Soft Toy

Interior with a soft toy

 

Kouta Sasai

Artist profile

 

Pencil on Fabriano Paper

49 x 33cm

2014

 

Enquire about this artwork

Kouta Sasai - Still Life With a Pair of Oranges

Still Life With a Pair of Oranges

 

Kouta Sasai

Artist profile

 

Oil on board

22 x 27.3cm

2010

 

Enquire about this artwork

Kouta Sasai - Still Life With Orange

Still life with withered orange

 

Kouta Sasai

Artist profile

 

Oil on canvas mounted on board

32 x 18 cm

2009

 

Sold

Kouta Sasai - Still Life Autumnal Leaf

Still life with autumnal leaf

 

Kouta Sasai

Artist profile

 

Oil on board

17.5 x 18 cm

2012

 

Enquire about this artwork

Kouta Sasai - Still Life With a Withered Quince

Still life with a withered quince

 

Kouta Sasai

Artist profile

 

Oil on canvas

23 x 16cm

2011

 

Enquire about this artwork

Kouta Sasai - Woman Standing in the Late Afternoon Light

Still Standing in the Late Afternoon Light

 

Kouta Sasai

Artist profile

 

Oil on canvas mounted on board

35.5 x 65cm

2015

 

Enquire about this artwork

Kouta Sasai - Still Life Withered Apple

Still life with withered apple

 

Kouta Sasai

Artist profile

 

Oil on wood

13 x 10 cm

2009

 

Enquire about this artwork